Trade Date
Close
Volume
Turnover ($)
Total Return (%)
Notice
Remarks

Notice


回覆

Admin
2017-03-01 18:06:13 | Edited at 2017-05-24 10:22:41 by Admin
1 樓

今月亮點:

1, 2340.HK 湯財愛股 (要有長坐準備 及小心供股)

2, 3.7類:港大零售(01255.HK), 愛特麗皮革(08093.HK),  龍傑智能卡 (02086.HK), 時尚環球(1520.HK), 建福集團( 00464.HK), 鎮科(00859.HK), 松景科技 (1079.HK), 1160 (大唐投資國際 ),天美 (01298.HK)

3, G.O. 類:442, 1626,1367,271, 2239,311,952, 674,  1341, 974, 1808, 372, 426, 8316, 542

4, NON-G.O.類:高雅光學(00907.HK), 汛和集團 (01591.HK), 威訊控股(1087.HK),

5, 上市1年:540, 1495

6,  新股:8252, 1655


滅兄點評:

20/1/2017

  1. 1255,折讓,不過預等3個月以上

  2. 952,今次得啦掛?

  3. 1626,炒起只是時間問題

  4. 8093,可睇位短炒一轉

  5. 1341,華匯,但應有一轉

  6. 442,比go價溢價是應該的

  7. 802,現價無乜壓力,有一轉,破頂較破底機會較大,但時刻要留意有大震倉


Sam
2017-03-01 23:22:59
2 樓

510 尋日又好似上番黎, 你地點睇?

大唔大機會?

jj1984
2017-03-02 13:24:49
3 樓
2 樓

510 尋日又好似上番黎, 你地點睇?

大唔大機會?

顯示引用
隱藏引用

呢D股去偉哥個邊問你會取到暖,個邊好大個爐

Admin
2017-03-03 12:43:08
4 樓

咁又唔好咁講,尼D股好多人都識睇,唔關佢地事

Samson
2017-03-07 18:08:03
5 樓

1985 暗盤中左

新手
2017-03-07 21:24:20
6 樓
5 樓

1985 暗盤中左

顯示引用
隱藏引用

係1627貼中,再中1985

新手
2017-03-14 15:41:21
7 樓

2340 開始上直路~

龍生
2017-03-15 16:51:05
8 樓

真係開車了, 似乎真的有3蚊

Admin
2017-04-10 12:12:57
9 樓

4月都用返這貼吧。

qt
2017-06-21 10:58:21
10 樓

1, 2340.HK 湯財愛股爆咗, 玩完.

peter
2017-07-13 23:41:23
11 樓

重要既事要講三次,號仔,號仔號仔